skip to Main Content

Aruba ClearPass Essentials

Bu eğitim, katılımcılara ClearPass ürün portföyünü kullanarak Ağ Erişim Kontrolünde temel becerileri sağlamaktadır. Bu 5-günlük kurs, ClearPass portföyündeki ana özellikleri öğretmek amacıyla hem eğitim modüllerini hem de lab’ları içermektedir. Katılımcılar, ClearPass'i bir AAA sunucusu olarak nasıl kuracaklarını ve Policy Manager, Guest, OnGuard ve Onboard özellik setlerini nasıl yapılandıracaklarını öğrenecekler. Buna ek olarak, bu kurs harici Active Directory sunucuları ile entegrasyonu, İzleme ve Raporlamayı ve en iyi dağıtım uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenci, hem kablolu hem de kablosuz ağlarda ClearPass ile kimlik doğrulama yapılandırması hakkında fikir edinecektir.

Introduction to ClearPass
o BYOD
o High Level Overview
o Posture and Profiling
o Guest and Onboard
ClearPass for AAA
o Policy Service Rules
o Authentication Authorization and Roles
o Enforcement Policy and Profiles
Authentication and Security Concepts
o Authentication Types
o Servers
o Radius COA
o Active Directory
o Certificates
Intro to NAD
o NAD Devices
o Adding NAD to ClearPass
o Network Device Groups
o Network Device Attributes
o Aruba Controller as NAD
o Aruba Switch
o Aruba Instant
Monitoring and Troubleshooting
o Monitoring
o Troubleshooting
o Logging
o Policy Simulation
ClearPass Insight
o Insight Dashboard
o Insight Reports
o Insight Alerts
o Insight Search
o Insight Administration
o Insight Replication
Active Directory
o Adding AD as Auth Source
o Joining AD domain
o Using AD services
External Authentication
o Multiple AD domains
o LDAP
o Static Host Lists
o SQL Database
o External Radius Server
Guest
o Guest Account creation
o Web Login pages
o Guest Service configuration
o Self-registration pages
o Configuring NADS for Guest
o Guest Manager Deep Dive
o Web Login Deep Dive
o Sponsor Approval
o MAC Caching
Onboard
o Intro to Onboard
o Basic Onboard Setup
o Onboard Deepdive
o Single SSID Onboarding
o Dual SSID Onboarding
Profiling
o Intro to Profiling
o Endpoint Analysis Deep Dive
Posture
o Intro to Posture
o Posture Deployment Options
o OnGuard Agent Health Collection
o OnGuard workflow
o 802.1x with Posture using Persistent/dissolvable agent
o OnGuard web Login
o Monitoring and Updates
Operation and Admin Users
o Operations
o Admin Users
Clustering and Redundancy
o Clustering
o Redundancy
o LAB
Licensing
o ClearPass Licensing
o Base License
o Applications
ClearPass Exchange
o Intro
o Examples
o General HTTP Palo Alto Firewall
o Configuration
Case Study
o Objectives
o Discussion
o Advanced Labs Overview
Wired Port Authentication
o 802.1X for access layer switch ports
o Profiling on Wired Network
o Configuration of Dynamic Segmentation
Aruba Downloadable User Roles
o Downloadable User Role Enforcement in ClearPass
o Aruba Controller/Gateway configuration
o Aruba Switch configuration
o Troubleshooting
 • Bu kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

   

  ClearPass'i AAA sunucusu olarak kurabilme
  Guest, OnGuard, Onboard ve Profiling özelliklerinin yapılandırmasını gösterme
  External AD Sunucusu ile Entegre Etme
  İzleme ve Raporlamayı Anlama
  En iyi uygulamaların ölçeklendirilmesini ve devreye alınmasını gösterme
  Hem kablolu hem de kablosuz ağlar için AAA hizmetlerini yapılandırma
  Aruba İndirilebilir Kullanıcı Rollerinin yapılandırmasını gösterme
  Aruba switchleri ile Dinamik Segmentasyonun yapılandırmasını gösterme

ClearPass ürün portföyüne ilişkin temel bilgilerini geliştirmek isteyen profesyonellerikatılım sağlayabilir.

 • Yönlendirme ve anahtarlama dahil olmak üzere standartları ve terminolojisi
  VLAN'lar ve IP protokolleri hakkında bilgi
  Temel WLAN terminolojisi ve kavramları bilgisi
  Kablolu ve kablosuz tasarımı ve operasyonları hakkında bilgi
  RADIUS sunucu yapılandırması, 802.1X kimlik doğrulaması, AAA, LDAP ve Active Directory deneyimi hakkında bilgi

  Bilgi için bize ulaşın!

  HAZIR MISIN?

  Bu kursa ihtiyacınız varsa formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Bilgi için bize ulaşın!

   Back To Top