skip to Main Content

F5 Configuring BIG-IP DNS: Domain Name System

Bu eğitim, ağ uzmanları tarafından yaygın olarak kullanıldığı şekliyle BIG-IP DNS sisteminin işlevsel bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Kurs, BIG-IP DNS sisteminin yapılandırmasını ve devam eden yönetimini kapsar ve anlatım, tartışma ve uygulamalı laboratuvarların bir kombinasyonunu içerir.

Chapter 1: Setting Up the BIG-IP System

 • Introducing the BIG-IP System
 • Initially Setting Up the BIG-IP System
 • Archiving the BIG-IP Configuration
 • Leveraging F5 Support Resources and Tools

Chapter 2: Introducing the Domain Name System (DNS) and BIG-IP DNS

 • Understanding the Domain Name System (DNS)
 • Reviewing the Name Resolution Process
 • Implementing BIG-IP DNS
 • Using DNS Resolution Diagnostic Tools

Chapter 3: Accelerating DNS Resolution

 • Introducing DNS Resolution with BIG-IP DNS
 • BIG-IP DNS Resolution Decision Flow
 • Configuring BIG-IP DNS Listeners
 • Resolving DNS Queries in the Labs (Lab Zone Records)
 • Load Balancing Queries to a DNS Server Pool
 • Accelerating DNS Resolution with DNS Cache
 • Accelerating DNS Resolution with DNS Express
 • Introducing Wide IPs
 • Using Other Resolution Methods with BIG-IP DNS
 • Integrating BIG-IP DNS into Existing DNS Environments

Chapter 4: Implementing Intelligent DNS Resolutions

 • Introducing Intelligent DNS Resolution
 • Identifying Physical Network Components
 • Identifying Logical Network Components
 • Collecting Metrics for Intelligent Resolution
 • Configuring Data Centers
 • Configuring a BIG-IP DNS System as a Server
 • Configuring a BIG-IP LTM System as a Server
 • Establishing iQuery Communication between BIG-IP Systems
 • Configuring a Non-F5 Server
 • Defining Links and Routers
 • Configuring Wide IP Pools
 • Configuring Wide IPs
 • Managing Object Status and State
 • Using the Traffic Management Shell (TMSH)

Chapter 5: Using LDNS Probes and Metrics

 • Introducing LDNS Probes and Metrics
 • Types of LDNS Probes
 • Excluding an LDNS from Probing
 • Configuring Probe Metrics Collection

Chapter 6: Load Balancing Intelligent DNS Resolution

 • Introducing Load Balancing on BIG-IP DNS
 • Using Static Load Balancing Methods
 • Round Robin
 • Ratio
 • Global Availability
 • Static Persist
 • Other Static Load Balancing Methods
 • Using Dynamic Load Balancing Methods
 • Round Trip Time
 • Completion Rate
 • CPU
 • Hops
 • Least Connections
 • Packet Rate
 • Kilobytes per Second
 • Other Dynamic Load Balancing Methods
 • Using Quality of Service Load Balancing
 • Persisting DNS Query Responses
 • Configuring GSLB Load Balancing Decision Logs
 • Using Manual Resume
 • Using Topology Load Balancing

Chapter 7: Monitoring Intelligent DNS Resources

 • Exploring Monitors
 • Configuring Monitors
 • Assigning Monitors to Resources
 • Monitoring Best Practices

Chapter 8: Advanced BIG-IP DNS Topics

 • Implementing DNSSEC
 • Setting Limits for Resource Availability
 • Using iRules with Wide IPs
 • Introducing Other Wide IP Types
 • Implementing BIG-IP DNS Sync Groups
 • BIG-IP sistemini işletim için sağlama
 • Koruma için BIG-IP sistem yapılandırmasını yedekleme
 • Domain Name System (DNS) hostname’lerini IP adreslerine nasıl çözümlediğini açıklama
 • BIG-IP DNS sisteminin, geniş IP'ler ve geniş IP havuzları ile DNS çözümleme sürecine nasıl katılabileceğini açıklama
 • BIG-IP DNS sisteminin DNS çözümleme sürecine nasıl katılabileceğini açıklama
 • DNS çözümlemesini hızlandırmak için BIG-IP DNS'de DNS sorgu yanıtlarını önbelleğe alma
 • DNS sorgularını bir DNS sunucu havuzuna yükleme ve havuz sağlığını izleme
 • Akıllı DNS çözümlemesi gerçekleştirmek için BIG-IP DNS sisteminin temel özelliklerini yapılandırma
 • Yol tabanlı yük dengelemeyi desteklemek için BIG-IP DNS tarafından kullanılan LDNS araştırmalarını açıklama
 • Load Balancing yöntemi kullanmak için geniş bir IP havuzu yapılandırma
 • Load Balancing dengeleme yöntemlerini kullanarak DNS çözümleme davranışını görüntüleme ve onaylama
 • DNS sorgularını akıllıca çözmek için statik ve dinamik yük dengeleme yöntemlerini kullanma
 • Her sorguda bir veya daha fazla istemciyi aynı sanal sunucuya etkili bir şekilde döndürmek için kalıcılığı kullanma
 • Kesinti durumunda belirli yük dengeleme davranışını kontrol etmek için manuel devam ettirmeyi kullanma
 • DNS çözünürlüğünde ince ayar yapmak ve sorun gidermek için yük dengeleme karar loglarını yapılandırma ve kullanma
 • DNS çözümlemesini desteklemek için BIG-IP DNS sistemindeki monitörleri yapılandırma
 • DNSSEC güven zincirine katılmak için BIG-IP DNS'yi yapılandırma
 • İstemci trafiğini belirli verimlilik eşiklerinde performans göstermeyen kaynaklardan geçici olarak uzaklaştırmak için sanal sunucular, sunucular ve geniş IP havuzlarındaki sınır ayarlarını yapılandırma
 • Akıllı DNS çözünürlüğünü özelleştirmek için iRules'u geniş bir IP üzerinde yapılandırma
 • BIG-IP DNS ile sağlanan diğer geniş IP türlerini açıklama
 • Bir BIG-IP DNS sync  grubu yapılandırma
 • Varsayımsal özelliklere dayalı bir BIG-IP DNS sistemi yapılandırmak için kurs boyunca öğrenilen tüm ilkeleri uygulama

Bu kurs, BIG-IP DNS sistemlerinin kurulumundan, konfigürasyonundan ve yönetiminden sorumlu sistem ve ağ yöneticilerine yöneliktir.

Bu kurs için F5 teknolojisine özgü herhangi bir ön koşul yoktur: Ancak, sınırlı BIG-IP yönetimi ve yapılandırma deneyimi olan öğrencilerin katılmadan önce aşağıdaki eğitimleri tamamlaması yararlı olacaktır.

 

Administering BIG-IP instructor-led course or F5 Certified BIG-IP Administrator 

veya 

F5 Certified BIG-IP Administrator  Bilgi için bize ulaşın!

  HAZIR MISIN?

  Bu kursa ihtiyacınız varsa formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Bilgi için bize ulaşın!

   Back To Top