skip to Main Content

Introduction to Blockchain World

Bu 2-günlük eğitimde Blockchain Dünyası’na hızlı bir şekilde giriş yapabilecek ve dünyadaki gelişmeleri takip edecek düzeyde literatüre hakim olacaksınız.

Eğitim içeriği, Blockchain Dünyası’na hızlı bir giriş yapabilmeniz ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmeniz için temel kavramlar üzerine oluşturulmuştur.

 • Introduction to Blockchain

History

What Is Blockchain?

Philosophy an Culture

Blockchain and the Early Internet

Blockchain Is NOT Bitcoin

 

 • Basics of Blockchain

Review an Analogy

Data Stored

Blocks Are Chained Together

Blockchain Is Immutable

Introduction to Blockchain Components

 

Blockchain Components

 1. Ledger, Peer Network, and Membership Services
 2. Smart Contracts, Wallet and Events
 3. Systems Management and Integration

Blockchain Actors

 1. Architect
 2. Operator
 3. Developer
 4. Regulator
 5. End User
 6. Data Storage
 7. Data Processing

Who Is Using Blockchain?

Blockchain Users: Business to Consumer (B2C)

B2C Transparency

Blockchain Users: Business to Business (B2B)

 

 • Distributed Ledgers

Understanding Ledgers

History of Ledgers

 1. Single-Entry Ledgers
 2. Double-Entry Accounting
 3. Triple-Entry Accounting

Double vs. Triple-Entry Accounting Example

The Evolution of Distributed Ledgers

 

 • Cryptography

From Distributed Ledger to Cryptography

Cryptography and Hashing in Blockchain

Cryptography Key Terms

Cryptography Basics

Cryptographic Function

Byzantine Fault Tolerance

Types of Cryptography

Public Key Cryptography

Private/Public Key Cryptography

Zero-Knowledge Proof

Hash Functions

Merkle Tree

Merkle Tree, Validation of Data

Comparative Cryptography Usage

Ethereum vs. Hyperledger Fabric: Cryptography Usage

Ethereum vs. Hyperledger Fabric: Hashing Usage

 

 • Transparency

Disintermediation – Trust Through Transparency

Traditional Database Updates

Transparency of Traditional Databases

Blockchain Updates

Transparency of a Blockchain

Transparency: Databases vs. Blockchain

 

 • Immutability

Immutability in the Blockchain

Immutability in the Blockchain Is Essential

Why Is the Blockchain Immutable?

Specific Immutability Mechanisms

Hashing and Chaining

Hashing and Chaining with Proof of Work

 

 • Smart Contracts

Smart Contracts Review

What Do Smart Contracts Provide?

 

 • Blockchain Security

Introduction to Blockchain Security vs. Standard Cybersecurity

 1. The Environment
 2. Security
 3. Denial-of-Service (DoS)
 4. Endpoint
 5. Code Vulnerabilities
 6. Intentional Misuse
 7. Data Protection

Security: Public vs. Private Blockchains

 

 • Public and Permissioned Blockchains

Understanding the Difference

Public (Permissionless) Blockchains

Private (Permissioned) Blockchains

Public and Private Comparison

Public and Private Blockchain Decisions

 

 • Blockchain Flow

Blockchain Prehistory to Early History

 1. Architecting
 2. Operators
 3. Users
 4. Developers and Smart Contracts

Blockchain Transaction Flow:

 1. Operation or Transaction Performed
 2. Smart Contract Triggered
 3. Operators Spread Transaction
 4. Collections of Previous and Creation of New
 5. Spread New Block
 6. Execute Code
 7. Operation Complete

 

 • Consensus and Fault Tolerance

Consensus in Blockchain

Proof of Work:

 1. Computational Resources
 2. Incentivizes
 3. 51% Security

Proof of Stake:

 1. Scarce Commodity
 2. Stake
 3. Economic Infeasibility

Specific Consensus Implementations:

 1. Ethereum
 2. Hyperledger Fabric
 3. Corda
 4. Fault Tolerance in the Blockchain

The Byzantine Generals’ Problem

Proof of Work vs. Proof of Stake

 

 • Governance and Blockchain

What Is Blockchain Governance?

Blockchain Governance Strategies

 1. Benevolent Dictator for Life
 2. Core Development Team
 3. Open Governance
 4. On-Chain Governance

Who Really Governs the Blockchain?

Governance in

 1. Ethereum
 2. Hyperledger Frameworks
 3. Corda

 

 • Identity and Anonymity on Blockchain

Identity on the Blockchain

 1. Public Key Cryptography
 2. RSA Public Key Cryptography
 3. Specific Identity Implementations

Anonymity in the Blockchain

Advanced Blockchain Anonymity Techniques

 1. Zero-Knowledge Proofs
 2. Stealth Addresses
 3. Ring Signatures
 4. CoinJoin
 5. Confidential Transactions

Specific Anonymity Implementations

 • Trust and Trustless

Trust in Blockchains

Establishing Trust in Blockchains

What Do Blockchains Really Do?

Trustless Blockchains

 

 • Blockchain Use Cases

Healthcare

Voting

Identity Management

Learning Outcomes

Land Records and Government

Supply Chain

Internet of Things (IoT)
Energy

 • Future of Blockchain
 • Enterprise Blockchain Solutions
 • Hyperledger Fabric
  Hyperledger Sawtooth
  Hyperledger Iroha
  Hyperledger Composer
  Hyperledger Explorer
  Hyperledger Indy
 • Blockchain'in ne olduğunu ve neden kullanıldığını anlama
 • Blockchain içerisinde yer alan farklı bileşenleri açıklayabilme
 • Ortamınızda Blockchain'i ne zaman ve neden kullanmak isteyebileceğinizi bilme
 • Kripto para biriminin ne olduğuna yüksek düzeyde hakim olma

Bu kurs, Blockchain Teknolojisi ile önceden deneyimi olmayanlar için tasarlanmıştır.

 

Ne olduğunu ve ne için kullanıldığını anlamanıza izin vererek tüm kavramları ve yöntemleri sıfırdan açıklayacaktır.Blockchain'e giriş düzeyinde bir kurs olduğundan, teknolojiyi daha önce hiç kullanmadığınız varsayılmakta ve bir deneyim zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Bilgi için bize ulaşın!

  HAZIR MISIN?

  Bu kursa ihtiyacınız varsa formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Bilgi için bize ulaşın!

   Back To Top