skip to Main Content

Introduction to Python for Network Engineers

Bu eğitimde; Ağ Mühendislerine Python Programming eğitimi canlı cihaz örnekleri ile birlikte gösterilmektedir.

1. ​Python Nedir?
a. Neden Python?
b. Python Sürümleri
c. Windows Ortamına Phyton Kurulumu
d. Python Nasıl Çalıştırılır?
2. ​Veri Tipleri ve Tip Dönüşümü
a. Integer
b. Floating
c. Strings
d. Bools
e. Arrays
i. List Array
ii. Tuple Array
iii. Set Array
iv. Dictionary Array

3. ​Tip Dönüşümü
4.​Kullanıcı Veri Girişi

a. Python Operators
i. Aritmetik Operatörler
ii. Atama Operatörler
iii. Karşılaştırma Operatörleri
iv. Mantık Operatörleri
5. ​​If.. Else Kontrol İfadesi
a. Döngüler
i. While Döngüsü
ii. FOR Döngüsü

6. ​Hata Yakalama
a. Fonksiyonlar ve Modüller
i. Fonksiyonlar
ii. Modüller
7. ​​Temel Fonksiyonlar
a. String Fonksiyonları
i. strip()
ii. len()
iii. lower()
iv. upper()
v. replace()
vi. split()

b. Matematik Fonksiyonları
i. round()
ii. min()
iii. max()
iv. sum()

c. Tarih Fonksiyonları
8. ​Dokümentasyon
a. Telnet
b. SSH
c. JSON
d. Rest API
i. Rest API nedir?
ii. Rest API Kullanımı
9. ​Kurulum
a. Wireshark
b. Vmware Workstation Player
c. Vmware VIX API
d. GNS3 VM Import
e. GNS3 Yükleme
f. GNS3’E SW Import Edilmesi
g. Linux İstemci Yükleme
h. Python for Windows Kurulumu
i. Notepad++ Kurulumu
10. ​Topoloji Oluşturma

11. ​Uygulamalar
a. Uygulama 1 – Veri
b. Uygulama2 - Kontroller
c. Uygulama 3 - Döngüler
d. Uygulama 4 – Hata Kontrolü
e. Uygulama 5 - Fonksiyonlar
f. Uygulama 6 - Modüller
g. Uygulama 7 – Telnet
h. Uygulama 8 – Telnet
i. Uygulama 9 – SSH
j. Uygulama 10 – Interface Bilgi Toplama
k. Uygulama 11 – Interface Link Status
l. Uygulama 10 –Konfigürasyon Yapma

Bu kursu tamamladıktan sonra aşağıdaki konulara hakim olacaksınız.

• Python ile program yazma
• Sık yapılan işlemleri otomatikleştirme

Sistem mühendisleri ve kendisini Python konusunda geliştirmek isteyen herkes katılım sağlamalıdır.

Temel Linux bilgisi

  Bilgi için bize ulaşın!

  HAZIR MISIN?

  Bu kursa ihtiyacınız varsa formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Bilgi için bize ulaşın!

   Back To Top