skip to Main Content
F5 Tcpdump ile Packet Capture Nasıl Alınır?

Tcpdump, Linux işletim sistemlerinde, komut satırında paket analizi yapan bir programdır. F5 BIG-IP, CentOS işletim sistemi üzerinde çalışır. Problem anında sorunun belirlenmesi için paket analizi yapmaya ihtiyaç duyulduğunda, uygun parametre ve filtrelerle paket yakalamak önemlidir.

tcpdump Parametreleri

-D Kullanılabilir interface'leri listeler.
tcpdump -D
-i Belirtilen interface'e göre filtreler.
tcpdump -i any
-n Hostname için isim çözmeyi kapatır.
tcpdump -ni any
-nn Hostname ve port için isim çözmeyi kapatır.
tcpdump -ni any
-X Çıktıyı ASCII ve hex içerecek şekilde gösterir.
tcpdump -X -nni any
-c Belirtilen değer kadar paket yakalar.
tcpdump -nni any -c 1000
-C MegaByte cinsinden belirtilen değer kadar paket yakalar.
tcpdump -nni any -C 50
-w Packet capture'u belirtilen dosyaya yazar.
tcpdump -nni any -c 1000 -w /var/tmp/netsys.pcap
-W Belirtilen değer kadar packet capture dosyası oluşturur.
tcpdump -nni any -W 5 -C 50 -w /var/tmp/netsys.pcap
-s0 Full data paket yakalar.
tcpdump -nni any -s0 -W 5 -C 50 -w /var/tmp/netsys.pcap
-v Yakalanan paket sayısını gösterir.
tcpdump -nni any -w /var/tmp/netsys.pcap -v
-e Paketlerde MAC adreslerini gösterir.
tcpdump -e -nni any

tcpdump Filtreleri

host Belirtilen IP adresinden gelen/giden paketleri yakalar.
tcpdump -nni any host 10.11.12.13
src host Belirtilen port numarasından gelen paketleri yakalar.
tcpdump -nni any src port 15015
dst host Belirtilen IP adresine giden paketleri yakalar.
tcpdump -nni any dst host 10.11.12.13
port Belirtilen port numarasından gelen/giden paketleri yakalar.
tcpdump -nni any port 443
src port Belirtilen port numarasından gelen paketleri yakalar.
tcpdump -nni any src port 15015
dst port Belirtilen port numarasına giden paketleri yakalar.
tcpdump -nni any dst port 8080
net Belirtilen network'ten gelen/giden paketleri yakalar.
tcpdump -nni any net 192.168.34.0/24
src net Belirtilen network'e gelen paketleri yakalar.
tcpdump -nni any src port 10.10.10.128/25
dst net Belirtilen network'ten giden paketleri yakalar.
tcpdump -nni any dst host 172.16.12.0/16
icmp ICMP paketlerini yakalar.
tcpdump -nni any icmp
arp ARP paketlerini yakalar.
tcpdump -nni any arp

tcpdump Operatörleri

and Filtrelemeleri birleştirerek paket yakalar.
tcpdump -nni any host 10.11.12.13 and port 8080
or Filtrelemelerden herhangi birisine göre paket yakalar.
tcpdump -nni any host 192.168.1.101 or host 192.168.1.102 or host 192.168.1.103
not Belirtilen filrteleme dışındaki paketleri yakalar.
tcpdump -nni any not net 10.0.0.0/8

F5 Spesifik tcpdump Parametreleri

:n Low detay TMM bilgilerini içerir:
- Ingress
- Slot
- TMM
- Type
- VIP
- Port
- Trunk
tcpdump -nni 0.0:n -s0 -w /var/tmp/lowcapture.pcap
:nn Medium detay TMM bilgilerini içerir:
- Flow ID
- Peer ID
- RST Cause
- Connflow Flags
- Flow Type
- HA Unit
- Ingress Slot
- Ingress Port
- Priority
tcpdump -nni 0.0:nn -s0 -w /var/tmp/mediumcapture.pcap
:nnn High detay TMM bilgilerini içerir:
- Peer IP Protocol
- Peer VLAN
- Peer Remote Address
- Peer Local Address
- Peer Remote Port
- Peer Local Port
tcpdump -nni 0.0:nnn -s0 -w /var/tmp/highcapture.pcap
:p Client-side ve server-side pakat yakalar (uçtan uça)
tcpdump -nni 0.0:nnnp -s0 host 10.11.12.13 -w /var/tmp/capture.pcap
--f5 ssl SSL paketlerini decrypt için secret ve random bilgilerini içerir:
- Secret length
- Early Traffic Secret
- Client Handshake Traffic Secret
- Server Handshake Traffic Secret
- Client Application Traffic Secret
- Server Application Traffic Secret
- Client Random
- Server Random
tcpdump -s0 -nni 0.0:nnnp --f5 ssl host 192.168.1.34 and port 443 -vw /var/tmp/netsys-decrypt.pcap
Not: tcpdump.sslprovider değişkeninin açık olması gerekir.
tmsh modify sys db tcpdump.sslprovider value enable

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Siber Güvenlik Eğitimi: Çalışanlarınızı Tehditlere Karşı Nasıl Eğitirsiniz?

Siber güvenlik, günümüz iş dünyasında hayati önem taşır. Çalışanlar, genellikle…

Devamını oku
Back To Top